Transformace akcií

Vláda schválila návrh zákona o vyšší transparentnosti akciových společností už v květnu roku 2012. Jedno z opatřeních, jak dosáhnout méně korupčního a více průhledného podnikatelského prostředí, je celoplošné zrušení anonymních akcií.

Od 1. ledna 2014 definitivně zmizí anonymní akcie a firmy se do konce roku 2013 musí vypořádat s jejich přeměnou. Pro společnosti tato transformace představuje vynaložení finančních nákladů, které jsou však nevyhnutelné. Majitelé akcií si mohou vybrat formu  transformace akcií, jako je zaknihování, imobilizace a nebo nejčastější výměna anonymní akcie za akcii na jméno.

Co stojí za přeměnou akcií?

Anonymní listinné akcie na majitele jsou v České republice velmi populární formou vlastnictví akciových společností. Nabízí mnohem méně administrativních úkonů, pokud jsou převáděny na jiného majitele. Z toho důvodu existuje v České republice vysoké procento anonymních akcií. Ve většině případů tento typ akcie skutečně neslouží k zahalení nekalé činnosti. Avšak ze zahraničí a ze strany protikorupčních iniciativ rostl tlak na zvýšení transparentnosti a omezení neprůhledného podnikatelského prostředí.

U akciových společností, které ovládají majitelé anonymních akcií, není příliš jednoduché a v řadě případů dokonce nemožné prokázat vlastnickou strukturu společnosti. Takový stav umožňuje anonymně podnikat trestnou činnost, která se velmi komplikovaně prokazuje konkrétním osobám. Protikorupční strategie vlády Petra Nečase se zaměřila na zvýšení transparentnosti veřejného i soukromého sektoru, a proto od nového roku se bude lépe předcházet potenciální kriminální činnosti v prostředí akciových společností. Pro akciové společnosti s anonymními akciemi však tento krok znamená další náročnou administrativu.

Přeměna anonymních akcií vyžaduje poměrně detailní administrativní úkony, o jejichž jednotlivých krocích se můžete informovat na e-mailu: advisory@cyrrus.cz; a telefonních kontaktech: Praha +420 221 592 372; Brno +420 538 705 778.

Zde vložte dotaz nebo komentář