Důsledky zrušení anonymních akcií

Přijetím zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů,č. 134/2013 Sb., dále jen „zákon o transparentnosti“ dochází ke dni 1.1.2014 k faktickému zániku anonymních akcií.

Nově tak budou existovat již jen akcie:

  1. Zaknihované
  2. Listinné (na jméno a na majitele pouze v případě jejich imobilizace u finanční instituce)

Pokud má Vaše společnost emitovány akcie ve formě na majitele v listinné podobě, stanou se z nich 1.1.2014 automaticky akcie na jméno, a to bez jakéhokoli rozhodnutí .

V souvislosti s výše uvedeným bychom Vám rádi nabídli naše služby:

I.                   Služby v souvislosti s automatickou změnou formy na jméno k 1.1.2014

Administrace změny formy

  •       Zajištění tisku nových listinných akcií ve formě na jméno
  •       Výměna nevyměněných původních akcií na majitele za nové akcie na jméno
  •       Dražba nevyměněných akcií

II.                Koncentrace podílů na Vaší společnosti – poslední možnost využití potenciálu stávající formy akcií na majitele

Odkup akcií tzv. Šekovou metodou

  • Šeková metoda je forma odkupu nepřevzatých akcií, kdy jediným úkonem prodávajícího je převzetí kupní ceny. Účinnost odkupu se pohybuje nad 50 % oslovených akcionářů!

Zaknihování LCP na majitele ještě v roce 2013, aby nedošlo 1.1.2014 k automatické změně formy z akcií na majitele na akcie na jméno.

V případě Vašeho zájmu o nabízené služby nás můžete kontaktovat na e-mailu: advisory@cyrrus.cz; a telefonní kontakty: Praha +420 221 592 372; Brno +420 538 705 778.

Redakce CYRRUS ADVISORY

Zde vložte dotaz nebo komentář