Anonymní akcie – specifika

V dnešní době tak chápeme především listinné akcie na majitele (též na doručitele).
Jejich vlastnictví se nikde neeviduje (podobně jako soukromá hotovost). Jediným okamžikem, kdy vlastník musí odkrýt svou totožnost, je výkon práva. Většinou se jedná o hlasování na valné hromadě nebo přijetí dividendy.

Anonymní akcie jsou dnes ve světě některými politiky a intelektuály prezentovány jako nástroj legalizace výnosů organizovaného zločinu a korupce.  Zastánci laissez-faire namítají, že vlastnická forma akciových společností korupci neovlivňuje, že zákaz listinných akcií na doručitele je omezením svobody jednotlivce a že v zemi otevřené mezinárodnímu obchodu nic faktického nepřinese.
Pravdou každopádně zůstává, že sofistikovaní vlastníci vždy nějakou cestu k zakrytí skutečného vlastnictví naleznou.

Historie

Akcie na majitele (doručitele) byly prvotním principem akciových společností – viz francouzský výraz pro akciové společnosti – société anonyme.
Akcie na majitele, zejména v listinné podobě, existují prozatím v celé řadě států Evropy i světa. Akcie na majitele jako cenný papír existuje od roku 1602, kdy vznikla první akciová společnost světa Vereenigde Oostindische Compagnie.

V roce 2010 se listinné akcie na doručitele staly v České republice předmětem ostré diskuse, protože mimo jiné přes ně mohou peníze ze státních zakázek nekontrolovaně opouštět území státu. Spor se stal také tématem předvolební kampaně. Avšak s odkazem na tehdejší legislativu Evropské unie, kdy by za omezení této formy vlastnictví hrozila zemi mezinárodní arbitráž, byly diskuze ukončeny.

Vzhledem k sílícímu tlaku na státní dohled nad všemi soukromými finančními transakcemi, omlouvanému zejména bojem proti praní špinavých peněz, proti únikům majetku před postihy a proti financování terorismu, je však jisté že postupně budou „anonymní akcie“ zakázány ve všech rozvinutých zemích.

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Provozujeme portály www.vstupnaburzu.cz a www.dluhopisove.info.  Naše pobočky naleznete v Praze a Brně. T: 800 297 787, @: corporate@cyrrus.cz.