Akciové společnosti projdou transformací

Listinné akcie na majitele neboli anonymní akcie budou od 1. 1. 2014 eliminovány ve prospěch transparentnosti akciových společností. Zákonodárci schválili Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, který posléze přijal i prezident Miloš Zeman. Jejich motivací byl zejména stupňující se tlak veřejnosti na zvýšení transparentnosti majetkových toků jak v soukromém, tak veřejném sektoru.

Legislativní změna reálně postihne 13 tisíc českých akciových společností, které vlastní akcie na majitele. Transformace akcií představuje zejména časovou a finanční zátěž, která s procesem přeměny souvisí. Na druhou stranu zákon přináší i jiné změny, které si v článku popíšeme.

Změny pro akciové společnosti

Akciové společnosti musí nově ve stanovách uvést, jakou formou budou vypláceny podíly na zisku. V minulosti nebyla povinnost specifikovat formu dividend, což pro akcionáře mohlo v praxi znamenat přijít o peněžní podíl, který byl nahrazen ve formě produktů, služeb apod.

Nově bude také zavedena povinnost vyplácet podíl na zisku pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře, který svůj účet uvede v seznamu akcionářů. Finanční transakce nabydou průzračnější podoby, což ovšem neznamená, že bude docíleno absolutní transparentnosti akciových společností.

Akcionářská struktura organizace však může být nadále anonymní. Existují 2 cesty, jak si uchovat výhodu netransparentnosti anonymních akcií – uložit akcie do držení advokáta, který bude na veřejnosti zastupovat svého klienta a uchová jeho anonymitu. Další možností je vytvořit vlastnickou strukturu přes právnickou osobu vedenou ve státě, kde je umožněna anonymita akcionáře.

Přeměna anonymních akcií vyžaduje profesionální administrativní úkony, o jejichž krocích se můžete informovat na e-mailu: advisory@cyrrus.cz; a telefonních kontaktech: Praha +420 221 592 372; Brno +420 538 705 778.

Redakce CA

Zdroj: Konec akcií na majitele

Zde vložte dotaz nebo komentář