Akcie na majitele už nebudou anonymní!

Akcie na majitele budou podle zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností od 1. 1. 2014 nuceně převedeny do neanonymizované formy, díky níž bude rozeznatelná majetková struktura akciových společností.

Usnesení vlády České republiky č. 378, které bylo schváleno 30. května 2012, nasměrovalo vývoj akciových společností do budoucna. V horizontu několika let se plánuje úplné zrušení akcií na majitele. Prozatím institut akcií na majitele bude zachován.

Přesto od 1. ledna 2014 bude platit povinnost evidence majitele cenného papíru. Vlastníci akcií na majitele, reálně se to týká 13 tisíc akciových společností v ČR, mají k dispozici tři alternativy. Dlouhodobě nejefektivnější způsob je převést akcie na jméno. Další možnost nabízí zaknihování akcií v registru centrálního depozitáře.  Poslední variantou je jejich imobilizace, tzn. svěření bankovní instituci.

Všechny zmiňované způsoby vedou k průhlednému transponování s akciemi mezi vlastníky, což implikuje dohledatelné majetkové toky konkrétních osob. Podobu zákona schválila vláda na podkladě dlouhodobých cílů zaměřených na omezení korupce a zvýšení transparentnosti veřejného i podnikatelského sektoru.

Přeměnit listinné akcie na majitele do zaknihované podoby přdstavuje nejjednodušší způsob, jak transformovat anonymní akcie. Bohužel však eliminace anonymity vlastníka cenných papírů platí pouze pro evidované majitele v první a druhé řadě. Skutečný majitel akcií tedy může zůstat ukrytý za jiná jména. Zaknihování velkého objemu akcií je také administrativně velmi náročné pro veřejnou správu.

Nevýhody zaknihování anonymních akcií pro jejich vlastníky se týkají spíše těch akciových společností, u nichž dochází k malému obchodování s cennými papíry. Vedení a správa zaknihovaných akcií je finančně poměrně nákladné. Akcie uložené v depozitáři finančních institucí mohou být výhodné pro ty akciové společnosti, které obchodují s cennými papíry na burze a majitelé se z toho důvodu často mění. Naopak pro firmy, u kterých nedochází k obchodování s cennými papíry příliš často, může být varianta zaknihování akcií na majitele zbytečně nákladná.

Přeměna anonymních akcií vyžaduje profesionální administrativní úkony, o jejichž krocích se můžete informovat na e-mailu: advisory@cyrrus.cz; a telefonních kontaktech: Praha +420 221 592 372; Brno +420 538 705 778.

Redakce CA

Zdroj: www.nfpk.cz

Zde vložte dotaz nebo komentář